การศึกษาไทยห่วยแตกจริงรึ ?

การศึกษาไทยห่วยแตกจริงรึ ?

การศึกษาไทยห่วยแตกจริงรึ ?

จากกรณีผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF)-The Global Information Technology Report 2013 ระบุระดับคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในลำดับที่ 8 ในภูมิภาคอาเซียน เป็นรองแม้กระทั่งประเทศเวียดนามและกัมพูชา แม้ผลอาจจะไม่ตรง ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม แต่การที่ ประเทศไทยอยู่ลำดับ8 ถือว่าเสียหน้าไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยมีปัญหาจริงๆ เราคนไทยทุกกลุ่มสีต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันอย่างจริงจังเสียที่ เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรและคุณภาพผู้สอน


หากให้ความสำคัญของหลักสูตรและครู การศึกษาไทยจะสามารถไล่ตาม และแซงหน้าประเทศต่างๆในอาเซียนได้อย่างแน่นอนเพราะไทยเรามีศักยภาพเพียงพอทุกด้าน

แต่ความเป็นจริงครูไทยปัจจุบันเป็นทั้งครูผู้สอน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ธุรการและ เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ จึงไม่มีเวลาว่างมาเตรียมตัววางแผนการสอน ผลิตสื่อการสอน และดูแลเด็กตามบทบาทหน้าที่ เมื่อทำงานหลายด้านผลการประเมินผู้เรียนก็ออกมาตามรายงานของ WEF ทั้งที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษาต่อจีดีพีที่สูงแต่ได้ผลตอบแทนที่ต่ำ เลยทำให้อันดับอยู่ต่ำกว่าประเทศที่ลงทุนต่อจีดีพีต่ำแต่ได้คุณภาพที่สูง จากข้อมูลทางการศึกษาในปี 2556 ตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงถึง 6 แสนล้านบาท คิดเป็น 25% ของงบประมาณทั้งประเทศ แต่เมื่อคำนวณจากงบที่ได้ 100 บาท แบ่งเป็นค่าจ้างครู 60 บาท ค่าบริหารจัดการ 38 บาท เหลืออีก 2 บาทเป็นค่าสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วมันจะมีคุณภาพได้อย่างไร ชัดบ่ !


หลายคนมองว่าประเทศไทยเสียหน้า แต่ผมมองว่าเป็นโอกาสทองที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้ล้ำหน้ากัมพูชาให้ได้ สาเหตุที่ไทยแพ้กัมพูชาครั้งนี้นักวิชาการศึกษาบอกว่าเพราะ เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมานักการศึกษาของเขาได้เข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆในประเทศไทยโดยที่คนไทยไม่ได้สนใจ และนำความรู้ต่างๆที่ได้ กลับไปพัฒนาประเทศเขา นอกจากนี้ยังส่งเด็กเขมรตามแนวชายแดนข้ามมาเรียนในประเทศไทยเรียนภาษาไทย และกินรายหัวเรียนฟรี15 ปี อย่างมีคุณภาพด้วยหลายพันคนบางโรงเรียนมีเด็กเขมรในโรงเรียนถึง 80% การศึกษาของไทยเดินหน้าไปแทบทุกวัน แต่กระบวนการแก้ปัญหายังคงเดินถอยหลัง โดยเฉพาะปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เชื่อฟังครู ท้องในวัยเรียน ที่ตายซากมาแล้ว 20 กว่าปี อย่างนี้จะสู้เขมรได้อย่างไร ชัดบ่!