หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ล่าสุด ว16/2565

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ล่าสุด ว16/2565

ว16/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ครูท่านใดอยากเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารอ่านด่วนให้เข้าใจครับ เพื่อเตรียมความพร้อม ชีวิตเรา เราเป็นผู้กำหนด
หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ล่าสุด