กศจ. เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู รอบ2 ปี 2565

กศจ. เชียงใหม่ ประกาศผลย้ายครู รอบ2 ปี 2565

กศจ. เชียงใหม่ มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ 1-6 และ  สพม. เชียงใหม่